הלוואה אונליין עד 100,000 ₪
בכמה צעדים פשוטים.

בדוק את זכאותך להלוואה אונליין

1
מטרת ההלוואה
2
ספר על עצמך
3
התנהלות כלכלית
4
הסכום שתרצה לקבל
5
פרטים אישיים

בדוק זכאותך, מהי מטרת ההלוואה?

בחר אחת מבין האפשרויות הבאות

נשמח להכיר אותך, ספר לנו קצת על עצמך

נשמח להכיר אותך, ספר לנו קצת על עצמך

מצב משפחתי

מקום מגורים

מספר ילדים מתחת גיל 18

מידע רלוונטי נוסף

שתף אותנו בהתנהלותך הכלכלית

ונוכל להתקדם איתך בבקשת ההלוואה

מצב תעסוקתי

ותק בעבודה (בשנים)

הכנסות נטו ( באלפים)

התחייבויות נוספות (כגון תשלומי מזונות והלוואות)

בחר את סכום ההלוואה שברצונך לקבל בשקלים

התקדמת לקראת אישור ההלוואה

רק חסרים לנו כמה פרטים לצורך השלמת הבקשה

PAYDAY פתרונות פיננסים
*מתן האשראי כפוף לשיקול הגורם הממן בלבד . אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל לחיצה על כפתור שלח תהווה את אישורך לשמירת הפרטים שנמסרו ו/או שימסרו על ידך, במאגרי המידע של החברה. המידע ישמש לצורך ניהול, תפעול וטיפול בכל ענייני ההלוואה ושירותים נלווים אחרים, וכן את אישורך לקבלת דוא"ל ו-SMS לצורך טיפול בבקשתך.